Citlivosť Pseudomonas aeruginosa ako pôvodcu nozokomiálnych nákaz na vybrané esenciálne oleje

Authors: Táňa Jobbágyová 1    Libuša Lengyelová 1   
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1975
ISBN: 978-80-972360-6-9

Pseudomonas aeruginosa patrí medzi nozokomiálne baktérie rezistentné na široké spektrum antibiotík. Kolonizuje najmä respiračný a močový systém a sliznice. Infekcie sú nebezpečné pre ľudí so zníženou imunitou, pacientov s popáleninami a poraneniami, ľudí s  ochoreniami ako sú napr. cystická fibróza, diabetes či tuberkulóza. Na neživých povrchoch sa baktérie vyskytujú na katétroch, umelých chlopniach a kĺboch, či kontaktných šošovkách. Zvyšujúci sa výskyt multirezistentných bakteriálnych kmeňov prinútil vedcov sa zamyslieť nad novými liečivami, ktoré by sa na ťažké infekcie mohli aplikovať. Keďže vývoj nových antibiotík je časovo a finančne veľmi náročný, vedecká spoločnosť sa zameriava na testovanie dostupných prírodných liečiv. Esenciálne oleje sú číre a prchavé tekutiny, získavajú sa parnou destiláciou alebo hydro-destilačnou metódou. Extrahujú sa z rôznych častí rastlín, ako je koreň, stonka, kôra, listy, puky a kvety. Cieľom našej práce bolo vypracovať literárny prehľad o baktérii Pseudomonas aeruginosa, získať desať nozokomiálnych kmeňov tejto multirezistentnej baktérie a otestovať ich senzitivitu na škoricový, cesnakový a tymianový esenciálny olej. Antibakteriálna aktivita bola meraná diskovou difúznou metódou a metódou vapour. Naším výskumom sme zistili, že všetkých desať testovaných bakteriálnych kmeňov vykazovalo senzitivitu ku všetkým trom aplikovaným esenciálnym olejom, a to oboma metódami. Diskovou difúznou metódou sme namerali najvyššiu antimikrobiálnu aktivitu u cesnakového esenciálneho oleja, a to v priemere 62 mm. Metódou vapour sme zistili, že naše testované kmene baktérie P. aeruginosa vykazujú najvyššiu senzitivitu k cesnakovému esenciálnemu oleju, rovnako, ako diskovou difúznou metódou, v priemere 80 mm. Využívanie esenciálnych olejov prináša sľubnú perspektívu v prevencii a liečení infekcii spôsobenými multirezistentnými mikroorganizmami.

Kľúčové slová: Pseudomonas aeruginosa. Nozokomiálne nákazy. Esenciálne oleje. Antimikrobiálna aktivita.