Využitie konopy siatej pre zdravie človeka

Authors: Alžbeta Glovaťáková 1    Daniela Gruľová 2   
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16, Prešov, Slovensko    2 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16, Prešov, Slovensko   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1974
ISBN: 978-80-972360-6-9

Konopa siata (Cannabis sativa L.) predstavuje rastlinný druh, ktorej chemické zloženie a mnohoúčelové využitie je predmetom diskusií už desiatky rokov. V poslednej dekáde bol zaznamenaný tzv. „boom“ pri opätovnom štúdiu jej pestovania v rôznych klimatických podmienkach, zloženie sekundárnych metabolitov a ich využitie okrem potravinárskeho priemyslu aj v textilnom, chemickom, lekárskom, kozmetickom, papiernickom, stavebnom či automobilovom priemysle.

Predmetom štúdia bakalárskej práce bolo zhrnutie najnovších poznatkov o  rastlinnom druhu Cannabis sativa L. najmä na medicínske účely. V BP sme sa okrem toho venovali jej základnej charakteristike využití v minulosti, v súčasnosti, jej negatívne aj pozitívne vplyvy na organizmus a zároveň postoj legislatívy k danej verejnému užívaniu produktov z tejto rastliny. Slovenská legislatíva zakazuje konopu pestovať, nakoľko zákon č. 139/1998 Zb. z. zakazuje pestovať konopu na území Slovenskej republiky s výnimkou pestovania na priemyselné účely na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR. 

C. sativa patrí do čeľade Cannabaceae (konopovité). Je to jednoročná, dvojdomá rastlina, ktorá má široké využitie v rôznych odvetviach priemyslu. Na Slovensko sa dostala z Ázie, kde sa pestovala viac než tisíc rokov. V minulosti bola bežnou súčasťou domácnosti. Semiačka konopy siatej sú známe vysokým obsahom proteínov, vlákniny, vitamínov, minerálov a esenciálnych aminokyselín. Sú bohaté na olej, ktorý obsahuje veľa polynenasýtených mastných kyselín, potrebných a nevyhnutných pre naše zdravie. 

Konopa siata (potravinárska, technická) sa od konopy psychoaktívnej (indickej, hašišnej) líši obsahom kanabinoidov. Kým v psychoaktívnej konope je prevaha tetrahydrokanabinolu (THC) s psychotropnými účinkami, konopa siata má naopak viac prekurzora THC: kanabidiolu (CBD). Všetky produkty z potravinárskej konopy obsahujú niekoľkonásobne nižšie množstvá THC ako je povolené ŠÚKL.

Kľúčové slová: Cannabis sativa. Cannabaceae, Cannabinoidy, Konopa siata, THC, Antibiotikum, Antiemetikum, Analgetikum

Práca bola podporená projektom VEGA č. 1/0087/20.