Hepatozoonóza u importovaných hadov

Authors: Lenka Rečičárová 1    Branislav Chnúrik 2    Kristína Mravcová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,    2 Veterinárna klinika Čadca   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1969
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod: Parazitárne infekcie sú jednou z najčastejších príčin úhynu importovaných hadov. V našej štúdii sme v ofarbených krvných náteroch diagnostikovali druhy z rodu Hepatozoon, ktoré sa zaraďujú medzi časté krvné parazity hadov v tropických oblastiach. Tento parazit je prenášaný krv cicajúcimi článkonožcami z rodu Anopheles. Pri nízkej intenzite infekcie ochorenie prebieha asymptomaticky, avšak v prípade pridruženia bakteriálnych ochorení, pri zvýšenom strese, či zhoršených podmienkach chovu môže končiť fatálne. 

Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo vyšetriť ofarbené krvné nátery na dôkaz krvných parazitov u importovaných hadov dovezených z Egypta.

Metodika a výsledky: Za účelom predaja, alebo chovu bolo na Slovensko importovaných 18 kusov jedovatých hadov Naja haje (kobra egyptská). Na dôkaz krvných parazitov sme zhotovili tenké krvné nátery, ktoré sme ofarbili farbiacou metódou podľa Diff Quick-a. U 13 hadov sme zistili prítomnosť krvných parazitov z rodu Hepatozoon lokalizovaných v erytrocytoch.

Záver: Importované hady môžu byť významným zdrojom zoonotických parazitárnych infekcií. Z toho dôvodu je nevyhnutné zaradiť medzi rutinnú diagnostiku vyšetrenia na prítomnosť parazitov najmä u importovaných hadov počas karantenizácie. Nato aby sme zabránili šíreniu parazitických zárodkov je dôležitou podmienkou pravidelné koprologické vyšetrenie trusu, či zhotovenie krvných náterov na dôkaz krvných parazitov. Okrem toho, ak chceme zabrániť šíreniu parazitárnych infekcií v chovoch plazov netreba zabúdať na dôkladnú asanáciu terárií.