Vplyv simvastatínovej terapie na odumieranie buniek nekrózou a apoptózou: úloha pleiotropného pôsobenia

Authors: Tomáš Rajtík    
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 196
ISBN: 978-80-970712-1-9