Koncept Triple-Bottom-Line a jeho efektívne využitie pri hodnotení organizácie v troch základných líniách

Authors: Eva Rakovská    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 194
ISBN: 978-80-970421-8-9