Panoftalmitída u veľhada kráľovského

Authors: Lenka Rečičárová 1    Branislav Chnúrik 1    Kristína Mravcová 2   
1 Veterinárna klinika Čadca    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1937
ISBN: 978-80-972360-6-9

Klinické vyšetrenie: Mláďa veľhada kráľovského (Boa constrictor) importované zo Severnej Ameriky, bolo prijaté na Veterinárnu kliniku v Čadci s hnisavým výtokom a opuchom vnútorných štruktúr ľavého oka. Po dôkladnom klinickom vyšetrení bola zistená panoftalmitída. Ide o hnisavý zápal postihujúci všetky časti orbity a očného tkaniva. Zvyčajne vzniká následkom zanesenia infekcie pri perforujúcich poraneniach sprevádzané protrúziou bulbu. Keďže toto poškodenie bolo nezvratné, rozhodli sme sa pre radikálnu chirurgickú intervenciu – transpalpebrálnu enukleáciu. Chirurgický zákrok bol vykonaný v celkovej sedácii pacienta s následným lokálnym znecitlivením oka. Na sedáciu a anestéziu sme použili kombináciu tiletamínu a zolazepamu v prípravku Zoletil v dávke 4 mg/kg. Pristúpili sme k dôkladnej očiste a príprave operačného poľa podľa štandardných postupov. Následne sme vykonali lokálne znecitlivenie pomocou lidocainu v dávke 3 mg/kg. Po kompletnej príprave operačného poľa a znecitlivení nasledoval samotný chirurgický zákrok. Ako prvý krok sme vykonali kruhovú incíziu okolo celého spektakula s následným odstránením ligamentum orbitale. Uvoľnili sme okohybné svaly, periokulárne tkanivo a samotnú očnú gulu. Ligáciu arteria ophtalmica a nervus opticus sme urobili resorbovateľným šicím materiálom s atraumatickou ihlou. Ako posledný krok sme vykonali excíziu celej očnej gule. Pred uzatvorením orbity sme dutinu dôkladne vyčistili od krvných zrazenín a vypláchli teplým fyziologickým roztokom. Orbitu sme uzavreli sutúrou pozdĺž celého spektakula. Podkožné tkanivo sme zošili jednoduchým pokračovacím stehom pomocou resorbovateľného šicieho materiálu. Pooperačná starostlivosť, ako aj rekonvalescencia pacienta prebiehali bez komplikácií.