Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku a vo Svete

Authors: Kristína Bašistová 1    Monika Drážovská 1   
1 Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1910
ISBN: 978-80-972360-6-9

Infekčná anémia koní patrí medzi ochorenia s povinným vyšetrením. Táto choroba sa v populácii koňovitých vyskytuje celosvetovo. V poslednej dobe sa viac krát objavila aj na území Slovenskej republiky, pričom jasne svojou prítomnosťou poukázala na neregistrované chovy, ktoré predstavujú riziko v šírení tejto perzistentnej vírusovej infekcie. Ihneď ako je kôň vírusom infekčnej anémie koní infikovaný, ostáva jeho krv infekčnou po celý zvyšok života. Konkrétny jedinec sa tak stáva nosičom vírusu a môže prenášať infekciu pomocou rôznych vektorov, ako napríklad bodavým hmyzom, nesterilnými veterinárnymi pomôckami, kontaminovanou plazmou a podobne. Infikovaný kôň sa tak stáva reálnou hrozbou pre iné kone.

Cieľom našej práce bolo sumarizovať výskyt infekčnej anémie koní za posledných desať rokov. Ďalej sme sa zamerali na analýzu príčin výskytu ochorenia a analýzu funkčnosti preventívnych a zdolávacích opatrení. Na zhromaždenie údajov sme využili rôzne vedecké platformy (PubMed, Elsevier, Google Scholar a NCBI).

Zistili sme, že infekčná anémia koní bola za posledných 10 rokov (2010-2019) potvrdená v osemnástich krajinách Európy, pričom išlo celkovo o 4986 prípadov. Najkritickejším rokom pre toto ochorenie bol rok 2012, kedy bolo zaevidovaných 1622 prípadov, no vďaka sprísneniu nevyhnutných a preventívnych patrení bol neskôr v roku 2019 zaznamenaný najnižší počet prípadov nakazenia EIAV a to len 102.

Infekčná anémia koní je vírusové ochorenie s celosvetovým dosahom. Podľa štatistík a doterajších zistení majú jeho následky na majiteľov a chovateľov koní veľmi negatívny vplyv a boj proti tomuto ochoreniu nie je jednoduchý. Počet infikovaných jedincov ročne sa v rámci Európy pohybuje v stovkách, no vďaka štátnym preventívnym opatreniam a sprísneniu sankcií voči neregistrovaným chovom sa situácia podľa štatistiky z roka na rok zlepšuje.

Táto práca bola vypracovaná s podporou projektu KEGA č. 014UVLF4/2019 – Tropická veterinárna medicína / Tropical veterinary medicine.