Dedičné ochorenia u anglického špringeršpaniela

Authors: Natália Koldová 1    Martina Galdíková 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1904
ISBN: 978-80-972360-6-9

Život človeka už od pradávna závisel od zvierat. Ak chcel uloviť korisť musel poznať osobitosti v správaní zvierat. Tieto vedomosti, ktoré o nich získal mu umožnili neskôr rozvíjať domestikáciu. Pes sa zaraďuje medzi jedno z najstarších zdomácnených zvierat. Človek si ho začal prispôsobovať a formovať plemenitbou pre plnenie určitých potrieb ktoré mu uľahčovali život. Vplyvom šľachtenia sa formovala nie len jeho psychická stránka,  ale aj fyzický vzhľad a začali sa prejavovať aj negatívne stránky šľachtenia, ktoré sa odzrkadlili vo veľkej miere na zdraví jedincov.

V tejto práci sme sa zamerali na rozpracovanie jednotlivých dedičných ochorení u plemena anglický špringeršpaniel, ktoré sa dlhoročným šľachtením začali objavovať vo vrhoch vplyvom predávania genomu pre danú chorobu. Toto plemeno trpí dedičnou predispozíciou na choroby ako sú malígna hypertermia, degeneratívna myelopatia, chondrodysplazia a dystrofia, epilepsia, deficiencia fosfofruktokinázy, hypomyelinizácia, progresívna atrofia sietnice, fukozidóza, syndróm akrálnej mutácie, dysplázia bedrového kĺbu. Zisťovali sme, čím sú charakteristické, s akými príznakmi sa môžeme stretnúť u jednotlivých ochorení, ako ich dokážeme diagnostikovať a v niektorých prípadoch aj správne liečiť.

Dedičné ochorenia sú stále veľkým problémom, ktorý sa vyskytuje v čistokrvnej plemenitbe psov. Avšak zodpovedný chovatelia čistokrvných psov vynakladajú veľké úsilie na to, aby minimalizovali výskyt chorých jedincov v chovoch.

Cieľom tejto práce je sumarizácia dedične vyskytujúcich sa ochorení u anglického špringeršpaniela a následne oboznámenie chovateľov a aj širokú verejnosť o výsledkoch niektorých štúdií, ktoré boli robené na základe rôznych výskumov. Súčasne bolo cieľom priniesť prehľad o stave chovných a nechovných jedincov na SR a v ČR.

Animal Genetics Inc.Cord1-PRA (PRA) (1992-2020) [online].  [cit. 2020.03.30.] Dostupné na internete:
Animal Genetics Inc. Degenerative myelopathy (1992.2020) [online].  [cit. 2020.03.15.] Dostupné na internete:
Animal Genetics Inc. Malignant Hyperthermia (1992-2020) [online]. [cit. 2020.03.12.] Dostupné na internete:
Canine Inherited Disorders Database (2011) Idiopathic epilepsy [online]. [cit. 2020.03.28.] Dostupné na internete:
Canine Inherited Disorders Database  Phosphofructokinase (PFK) deficiency (2011) [online].  [cit. 2020.03.29.] Dostupné na internete:
Center for Animal Genetics Hypomyelination (2014) [online]. [ cit. 2020.03.28.] Dostupné na internete:
Genomia s.r.o. Fucosidosa u Anglických špringršpanělů (2008-2020) [online]. [cit. 2020.03.28.] Dostupné na internete:
Genomia s.r.o. Chondrodysplázie, chondrodystrofie a degenerace meziobratlových plotének (2008-2020) [online]. [cit. 2020.03.22.] Dostupné na internete:  
KRUPA Tomáš MVDr. august 2, 2019)Dostupné na internete: < https://www.kchps.sk/2019/08/02/dysplazia-bedrovych-klbov/
Patterson EE, Minor KM, Tchernatynskaia AV, et al. A canine dynamin 1 mutation is highly associated with the syndrome of exercise-induced collapse. Nat Genet. 2008;40(10):1235–1239 [cit. 2020.04.01.]
Gough A., Thomas A., O’Neill D. Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats, 3rd Edition, (2018) str. 416, ISBN: 978-1-119-22557-7 [cit. 2020.03.28.]