Realizácia oficiálnej rozvojovej pomoci v oblasti potravinových databáz v Albánsku a Kirgizsku

Authors: Anna Giertlová 1   
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava,   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1900
ISBN: 978-80-972360-6-9

Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy, resp. strednej Ázie v oblasti potravinových databáz sa realizuje na Slovensku už jednu dekádu. Cieľom tejto úlohy je budovanie kapacít a odborná a technická podpora v oblasti potravinových databáz v rozvojových krajinách. Potravinové databázy poskytujú informácie o výživovej hodnote potravín a sú nevyhnutné napríklad na sledovanie výživy obyvateľstva, označovanie potravín, tvorbu stravovacích modelov pre pacientov, športovcov, deti a pod. Historicky slovenská Potravinová banka dát (PBD) patriaca pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav potravinársky mala v regióne strednej Európe silné postavenie.  

V rokoch 2018 a 2019 PBD zamerala oficiálnu rozvojovú pomoc na Albánsko a Kirgizsko. V tomto období sa budovali kapacity v oblasti potravinových databáz formou školenia pre vysokoškolských pedagógov z Albánska a Kirgizska na pracovisku PBD ako aj účasťou na uznávanom medzinárodnom kurze o tvorbe a riadení údajov o nutričnom zložení potravín, tzv. FoodComp 2019.  PBD poskytla Albánsku a Kirgizsku technickú podporu a to formou licencie na program Daris pomocou ktorého každá krajina zdokumentovala analytické údaje o nutričnom zložení 30 lokálnych potravín a to najmä z vedeckých článkov a laboratórnych protokolov, čím sa vytvorili základy potravinovej databázy v dvoch rozvojových krajinách. Následne PBD vykonávala v dvoch fázach kontrolu zdokumentovaných dát v súlade s databázovými pravidlami a medzinárodnými odporúčaniami. Avšak, zdokumentované údaje o nutričnom zložení potravín sú čiastkové, čo sa aj očakávalo, vzhľadom na obmedzenú dostupnosťou existujúcich analytických údajov, a preto je v budúcnosti potrebná ďalšia kompilácia a agregácia dát, tak aby bolo možné získať prístup k uceleným údajom o nutričnom zložení potravín z týchto rozvojových krajín.

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou úlohy Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy, resp. strednej Ázie v oblasti potravinových databáz financovanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.