Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy

Authors: Jozef Vojtaššák ml. 1,2    Jozef Vojtaššák 1,2,3    Elena Podskocova 1    Veronika Vojtaššáková 4   
1 Ortopedická ambulancia, Bratislava    2 Clinica orthopedica, Bratislava    3 SZU, Bratislava    4 Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1880
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod práce, cieľ práce

Typické reumochirurgické operácie vykonávame najčastejšie v pokročilom štádiu reumatického procesu, v štádiu III. a IV. stupňa, keď sú prítomné jednoznačné morfologické patologickoanatomické zmeny a deformity. V našom príspevku sme sa zamerali na analýzu incidencie morfologických patologických zmien pri  reumochirurgických výkonoch v rannom štádiu (I. a II. štádium) Kĺbové reumatické ochorenia sme rozdelili nasledovne: degeneratívne kĺbové ochorenia, zápalové reumatické kĺbové ochorenia, séronegatívne spondylartritídy, metabolické artropatie.

Materiál a metodika

Analyzovali sme 85 pacientov ktorých sme operovali v rokoch 2014-2019 s uvedenými diagnózami. Pri analýze jednotlivých  typov ochorení sme sa zamerali na morfologické zmeny kĺbových ochorení ktoré sme konštatovali počas operácie a tiež pri predoperačnom vyšetrení. Hodnotili sme viaceré kĺbové intraartikulárne a extraartikulárne zmeny.

Výsledky

Najčastejší patologický nález 75-100% pri operačnej liečbe jednotlivých skupín boli nasledovne. Pri artróze boli intraartikulárne zmeny: chondropatia, osteofyty, asymetrický nález, chrupavčitý detritus, synoviálna exsudácia. Pri reumatoidnej artritíde boli intraartikulárne zmeny: synoviálna proliferácia, perichondrálna uzurácia, lokálna hyperémia, synoviálna exsudácia; extraartkulárne: burzitída, tendovaginitída, reumatický uzlík. Pri seronegatívnej spondylartritíde boli intraartikulárne zmeny: synoviálna proliferácia, synoviálna exsudácia; extraartkulárne: entezofytóza, kalcifikujúca tendinóza, osifikujúca tendinóza,  burzitída, periostitída. Pri metabolickej artropatii boli zmeny intraartikulárne: kryštálová chondropatia, synoviálna exsudácia, uratický tofus; extraartkulárne:  burzitída, uratický tofus, kryštálová entezopatia.

Záver práce

Artikulárne symptómy a morfologické nálezy reumatických kĺbových ochorení sú známe pestrou variabilitou. Jednou z liečebných možnosti aj v skorých štádiách patogenézy je reumochirurgia. V práci uvádzame na základe nášho reumochirurgického súboru charakteristické patologické nálezy v perioperačnom období u štyroch základných nozologických jednotiek kĺbového reumatizmu.