Vplyv chladenej plazmy na ľudské dermálne fibroblasty

Authors: Terézia Okajčeková 1    Henrieta Škovierová 2    Dana Dvorská 2    Romana Záhumenská 1    Erika Halašová 2,3   
1 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika    2 Divízia molekulová medicína, Biomed, Martin    3 Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika   
Year: 2019
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1858
ISBN: 978-80-972360-4-5

Chladená plazma s atmosférickým tlakom je definovaná ako ionizovaný alebo čiastočne ionizovaný plyn. Je považovaná za štvrtý stav hmoty. V plazme možno identifikovať pozitívne i negatívne ióny a neutrálne alebo nabité molekuly. Ďalej je charakterizovaná teplotou, rôznymi typmi žiarenia (napr. UVB) a elektrickými poľami. Plazmy je možné vidieť aj v každodennom živote, napríklad ako blesky v búrkach, polárna žiara alebo neónové svetlá. Umelé generovanie plazmy môže byť uskutočnené pri nízkom alebo atmosférickom tlaku pridaním energie do plynu, napr. argónu, hélia alebo iného vzácneho plynu. Zistilo sa, že chladená atmosférická plazma veľmi účinne inaktivuje rôzne mikroorganizmy, ktoré spôsobujú chronické zápaly na pokožke. Ide teda o nový inovatívny prístup v medicíne so širokým spektrom aplikácií, ako je napríklad lokálna liečba kožných ochorení s mikrobiálnym postihnutím alebo hojenie rán. Tieto zistenia viedli k hypotéze, že chladená plazma môže byť alternatívnym riešením pre antiseptickú liečbu chronicky infikovaných rán alebo dezinfekciu chirurgických nástrojov či katétrov. Cieľom tejto práce je štúdium účinkov chladenej plazmy na ľudské bunky. Testovali sme dermálne fibroblasty, ako dominantnú populáciu buniek v pokožke, pretože tieto zdravé bunky taktiež prichádzajú do kontaktu s plazmou pri jej aplikácii. V našich testovaných podmienkach mala chladená plazma negatívny vplyv na viabilitu, morfológiu a metabolizmus ľudských buniek.

Kľúčové slová: chladená plazma, dermálne fibroblasty, hojenie rán, MTT test, fluorescenčná mikroskopia