Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov ďateliny lúčnej

Authors: Silvia Pitoňáková 1    Zdenka Bedlovičová 1    Aneta Salayová 1    Imrich Strapáč 1   
1 Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR   
Year: 2019
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1843
ISBN: 978-80-972360-4-5

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) patrí do čeľade Fabaceae (bôbovité). Je bohatým zdrojom flavonoidov, izoflavonoidov, fenolických látok, či organických kyselín, z tohto dôvodu sme sa rozhodli stanoviť antioxidačnú aktivitu rôznych extraktov tejto rastliny.

Extrakty boli pripravené mikroextrakciou pri laboratórnej teplote v rôznych rozpúšťadlách s polárnym charakterom. Antioxidačnú aktivitu sme stanovovali metódou vychytávania radikálov DPPH (2,2‘-difenyl-1-pikrylhydrazyl) [1]. Extrakty sme ďalej podrobili stanoveniu celkových fenolických látok, ktoré sú považované za rastlinné antioxidanty blokujúce voľné radikály, vznikajúce v dôsledku oxidatívneho stresu alebo vplyvom znečisteného životného prostredia [2]. Celkové fenolické látky (TPC) sme stanovili použitím kolorimetrickej metódy s využitím Folin-Ciocalteauovho reagenčného činidla [3]. Celkové flavonoidy (TFC), ako skupina rastlinných fenolov, boli stanovené kolorimetricky [4].

Z výsledkov vyplýva, že ďatelina lúčna je bohatým zdrojom antioxidantov s potenciálom ďalšieho využitia v medicínskej oblasti.

Práca vznikla za finančnej podpory projektu VEGA 2/0044/18 „Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie“.
[1] Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT - Food Science and Technology, 28(1), 25–30.
[2] Rice-Evans, C.-A., Miller, N.J., Bowell, P.G., Bramley, P.M., Pridham, J.B., (1995). The relative antioxidant acitivies of plant-derived polyphenolic flavonoids. Free Radical Res. 22, 375-383.
[3] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela-Raventos, R.M., (1999). Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin–Ciocalteu reagent. Meth. Enzymol. 299, 152–178.
[4] Do, Q. D., Angkawijaya, A. E., et al. (2014). Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant activity of Limnophila aromatica, 22, 296-302.