Inhibícia produkcie virulenčných faktorov regulovaných Quorum sensing typu LuxS/AI-2 esenciálnymi olejmi z rastlín z čeľade Lamiaceae u Vibrio harveyi

Authors: Zuzana Okruhlicová 1    Andrej Minich 1    Júlia Šarkanová 2    Ľubica Kormanová 1    Mária Mikulášová 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika    2 2Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2019
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1834
ISBN: 978-80-972360-4-5

The inhibitory effect of essential plant oils from the Lamiaceae family on the production of virulence factors regulated by Quorum sensing LuxS/AI-2 type in Vibrio harveyi.

The aim of this work was to evaluate the anti-Quorum sensing (LuxS/AI-2) activity of essential oils from Lamiaceae family emphasizing the essential oil from Thymus vulgare and its major constituents carvacrol and thymol via analyzing their influence on the bioluminescence, biofilm formation and swimming motility using strain V. harveyi BB170, a sensor strain for the detection of LuxS/AI-2 type of Quorum sensing.

Tento príspevok je výsledkom realizácie projektu (ITMS 26240120027) podporeného OPVaV financovaného ERDF.