Sekrécia rekombinantných proteínov v alternatívnom hostiteľovi, baktérií Vibrio natriegens

Authors: Alžbeta Bunová 1   
1 Univerzita Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2019
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1810
ISBN: 978-80-972360-4-5

Vibrio natriegens je Gram negatívna morská baktéria s najrýchlejším doteraz známym rastom spomedzi ostatných mikroorganizmov. Z tohto dôvodu by v budúcnosti mala byť vhodným hostiteľom pre heterologickú produkciu rekombinantných proteínov v molekulárnej biológií a biotechnológií. V tejto práci prezentujeme konštrukt, so signálnym peptidom pre levansacharázu, ktorý by mal podporiť sekréciu rekombinantných proteínov do periplazmatického priestoru.