Rozšírenie ovocných druhov v Malých Karpatoch

Authors: Denisa Kovářová 1    Peter Štrba 2   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra, Slovensko    2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra botaniky (FAPZ), Nitra, Slovensko   
Year: 2018
Section: Open section for students
Abstract No.: 1779
ISBN: 978-80-972360-2-1

Predložená práca sa zaoberá rozšírením ovocných druhov (vrátane potenciálne využiteľných druhov) na vybraných 20 lokalitách sústredených prevažne na juhovýchodnom obvode pohoria Malé Karpaty. Študované lokality boli rozmiestnené najmä na miestach vinohradov v extraviláne a na okrajoch krovín, dubových alebo dubovo-hrabových lesov v rozmedzí nadmorskej výšky od 150 do 300 m n. m. Nachádzali sa v katastrálnom území obcí: Bratislava-Devínska Nová Ves, Častá, Devín, Dolné Orešany, Doľany, Dubová, Horné Orešany, Lančár, Lošonec, Medvedie, Modra, Naháč, Pezinok, Rača, Smolenice, Svätý Jur, Vinosady a Záhorská Bystrica. Údaje o rozšírení rastlinných druhov sme získali vlastným floristickým terénnym výskumom počas vegetačného obdobia v roku 2017. Druhy sme určovali podľa botanického kľúča [1]. Celkovo sme zistili diverzitu až 21 ovocných druhov (symbolom * sú označené nepôvodné druhy v zmysle práce [2]): *Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. arónia čiernoplodá, Berberis vulgaris L. dráč obyčajný, *Castanea sativa Mill. gaštan jedlý, Cerasus avium (L.) Moench. čerešňa vtáčia, Cornus mas L. drieň obyčajný, Corylus avellana L. lieska obyčajná, *Cydonia oblonga Mill. dula podlhovastá, Fragaria moschata (Duchesne) Weston jahoda drúzgavicová, F. vesca L. j. obyčajná, *Juglans regia L. orech kráľovský, *Malus domestica Borkh. jabloň domáca, *Mespilus germanica L. mišpuľa obyčajná, *Persica vulgaris Mill. broskyňa obyčajná, *Prunus domestica L. slivka domáca, *P. insititia Jusl.s. guľatoplodá, P. spinosa L. s. trnková, *Pyrus communis L. hruška obyčajná, Rosa canina L. ruža šípová, Rubus fruticosus L. ostružina černicová, Sambucus nigra L. – baza čierna, *Vitis vinifera L. vinič hroznorodý. Zistené druhy reprezentujú 8 čeľadí (bukovité, dráčovité, drieňovité, lieskovité, orechovité, ružovité, viničovité, zemolezovité). Dominantné je zastúpenie 14 druhov čeľade ružovité (až 66% z celkového počtu zistených druhov). Podľa zaradenia do podčeľadí – 4 druhy patria do Rosoideae (Rubus, Rosa, Fragaria), 5 druhov do Prunoideae (Cerasus, Persica, Prunus) a 5 druhov do Maloideae (Aronia, Cydonia, Malus, Mespilus, Pyrus). Ostatných 7 čeľadí je reprezentovaných jedným druhom. Ku druhom s najvyššou frekvenciou výskytu patrili Sambucus nigra – baza čierna, ktorý sa vyskytoval na 16 lokalitách, Rosa canina – ruža šípová na 18 lokalitách a Rubus fruticosus – ostružina černicová, dokonca na všetkých 20 skúmaných lokalitách. Iba na jednej lokalite sme zaznamenali druhy: Aronia melanocarpa, Berberis vulgaris, Cornus mas, Cydonia oblonga, Fragaria moschata a Mespilus germanica. Výsledky našej práce je možné v praxi využiť pri ochrane fytogenofondu kultúrnych aj potenciálne využiteľných ovocných druhov.

[1] Dostál, J., Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín I, II. 1991, 1992, 1–1566.
[2] Medvecká, J.,  Preslia. 2012, 84, 257–309.