Zachovanie kultúrneho dedičstva: utilizácia esenciálnych olejov pri dezinfekcii historických predmetov a objektov

Authors: Zuzana Kisová 1    Andrea Puškárová 1    Mária Bučková 1    Lucia Kraková 1    Domenico Pangallo 1    Lenka Jeszeová 1   
1 Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovensko   
Year: 2018
Section: Open section
Abstract No.: 1755
ISBN: 978-80-972360-2-1

Pre zachovanie kultúrneho dedičstva pred biodeterioráciou, spôsobenou mikroorganizmami, je dôležitá dezinfekcia prostredia, ako aj samotných historických predmetov. Na izolátoch, získaných z archívnych dokumetov, sa v in vitro podmienkach otestoval antimikrobiálny účinok 6 esenciálnych olejov (klinček, levanduľa, oregáno, šalvia muškátová, tymián a tuja). Zistilo sa, že najefektívnejšími boli oleje z oregána, tymiánu a tuje. Utilizácia olejov v médiu alebo vo forme výparov ukázala ich odlišné fungistatické a fungicídne účinky. Ich fungicídna aktivita sa dokázala najmä proti mikroskopickým vláknitým hubám (Chaetomium globosum, Penicillium chrysogenum, Cladosporium cladosporoides, Alternaria alternataAspergillus fumigatus), ktoré patria medzi najčastejších kontaminantov historických dokumentov a prostredia múzeí. Na dezinfekciu umelo kontaminovaných vzoriek – whatman papiera a fotografií sa použili oleje z klinčeka, oregána, tymiánu a tuje. Kým pri aplikácii olejov z klinčeka, oregána a tuje sa zistili mierne odchýlky zmeny farieb na fotografiách a povrchov whatman papiera, tymiánový olej nespôsobil zmenu. Na základe týchto výsledkov sa na dezinfekciu fotografií použili výpary tymiánové esenciálneho oleja.

Poďakovanie: táto štúdia bola financovaná z projektu VEGA: „Inovatívne stratégie dezinfekcie: vplyv esenciálnych olejov na mikroflóru a materiály objektov kultúrneho dedičstva“ (Projekt č.2/0061/17).
Puškárová, A., Bučková, M., Kraková, L., Pangallo, D., and Kozics, K., 2017. The antibacterial and antifungal activity of six essential oils and their cyto/genotoxicity to human HEL 12469 cells. Scientific Reports, 7: 8211.
Pietrzak, K., Otlewska, A., Danielewicz, D., Dybka, K., Pangallo, D., Kraková, L., Puškárová, A., Bučková, M., Scholtz, V., Ďurovič, M. and Surma-Ślusarska, B., 2017. Disinfection of archival documents using thyme essential oil, silver nanoparticles and low temperature plasma. Journal of Cultural Heritage, 24, pp.69-77.