Príprava a charakterizácia látok vhodných pre fluorescenčné značenie bakteriálnych buniek

Authors: Martina Piatriková 1    Lucia Krasničanová 2    Rami Saade 2    Miroslav Horváth 3    Jakub Joniak 4   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave    2 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave    3 Synkola Ltd., Ilkovičova 6, Bratislava    4 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave   
Year: 2018
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1746
ISBN: 978-80-972360-2-1

Fluorescenčná mikroskopia živých buniek sa stala neoddeliteľnou súčasťou modernej bunkovej biológie. Fluoreskujúce proteíny, (ne)deštruktívne farbivá na živé bunky a iné metódy na fluorescenčné značenie proteínov, ktoré sú predmetom záujmu, poskytujú celý rad nástrojov na skúmanie prakticky akéhokoľvek bunkového procesu pod mikroskopom. Dve hlavné experimentálne výzvy pri zhromažďovaní zmysluplných údajov živých bunkových mikroskopií sú minimalizácia fotodegradácie pri zachovaní užitočného pomeru signálu k šumu a poskytnutie vhodného prostredia pre bunky alebo tkanivá na replikáciu fyziologickej bunkovej dynamiky. Výsledkom našej práce bola chemická syntéza, charakterizácia a biologické testovanie vybraných zlúčenín obsahujúcich 7-azaindol-3-karbaldehydový fragment ako nedeštruktívnych fluorescenčných značiek vhodných pre fluorescenčnú mikroskopiu alebo prietokovú cytometriu.

1Ettinger, A., Wittmann, T., Fluorescence live cell imaging. Methods Cell Biol. (2014), 123, 77-94.
2Moyes, R. B., Fluorescent Staining of Bacteria: Viability and Antibody Labeling. Methods Cell Biol. Curr. Protoc. Microbiol. (2009), 15 (1) A.3K.1-A.3K.13.