In vitro indukovaná zápalová reakcia LPS redukovaná synergickým účinkom kvasinkových glukánových častíc spoločne s kurkumínom

Authors: Zuzana Plavcová 1    Ivan Saloň 2    Petra Šalamúnová 2    Jaroslav Hanuš 2    František Štěpánek 2    Jan Hošek 1   
1 Ústav molekulárnej biológie a farmaceutickej biotechnológie, Farmaceutická fakulta, Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne, Palackého 1946/1, CZ-612 42 ‎Brno, Česká republika    2 Ústav chemického inžinierstva, Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, Technická 3, 166 28 Praha 6, Česká republika   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1708
ISBN: 978-80-972360-1-4

β-glukány získavané zo Saccharomyces cerevisiae sú známe schopnosťou inhibovať sekréciu mediátorov zápalu, konkrétne TNF-α, NO a IL-1α, na RAW 264.7 makrofágoch stimulovaných lipopolysacharidom (LPS) [1]. Z ďalšieho skúmania je zrejmé, že glukánové častice (GP) môžu slúžiť ako nosič pre rôznorodé bioaktívne zlúčeniny [2]. Kurkumín vykazuje rozličné spektrum pôsobenia pri chronických ochoreniach, akými sú napríklad črevné ochorenia, zápaly a reumatoidná artritída [3].

V tejto práci bolo testované spojenie týchto dvoch zlúčenín na reguláciu zápalovej aktivity - ich synergický účinok a každá látka zvlášť. 

Na experimenty boli použité prázdne, porézne glukánové častice z pekárenských kvasníc (Saccharomyces cerevisiae). Purifikované GP vykazovali stabilitu vo vodných roztokoch po dobu minimálne dvoch hodín [2]. Protizápalový potenciál bol hodnotený na základe schopnosti testovaných materiálov inhibovať NF-κB/AP-1 signálne dráhy. Štúdie prebiehali in vitro na bunkovej línii THP-1 XBlue™-MD2-CD14 (Invivogen, USA). GP a kurkumín boli samostatne alebo ako zmes oboch pridané k bunkám a hodinu prebiehala inkubácia. Následne bol pridaný LPS, ktorý spustil signálnu dráhu NF-κB/AP-1. Po 24 hodinách stimulácie bola meraná aktivita NF-κB/AP-1.

Kurkumín kombinovaný s GP zo S. cerevisiae vykazoval zaujímavé výsledky, kde bol badateľný pokles zápalového efektu vyvolaného LPS. Táto zmes má sľubný potenciál obohatiť liečbu zápalových ochorení.

Kľúčové slová: glukánové častice, kurkumín, in vitro

Táto práca vznikla za podpory Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, grant číslo 16-27522A.
[1] Du B. et al., 2015. An insight into anti-inflammatory effects of fungal beta-glucans. Trends in Food Science & Technology, 41(1), 49-59.
[2] Saloň I. et al. 2016. Suspension stability and diffusion properties of yeast glucan microparticles. Food and Bioproducts Processing, 99, 128-135.
[3] Fadus C. M. et al., 2016. Curcumin: An age-old anti-inflammatory and anti-neoplastic agent. Journal of Traditional and Complementary Medicine, Available online 9 September 2016, In press.