Testovanie transformácie baktérií E. coli chemickou transformáciou a použitím studenej plazmy

Authors: Pavol Mišenko 1    Zdenko Machala 2    Roman Gardlík 3    Iveta Waczulíková 1   
1 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 4 Slovensko    2 Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 4 Slovensko    3 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava Slovensko   
Year: 2017
Section: Open section for students
Abstract No.: 1702
ISBN: 978-80-972360-1-4

Transformácia baktérií pomocou vpravovania špecifického DNA plazmidu je bežne používanou metódou. Využitie našla v mnohých odvetviach výskumu, od molekulárnej biológie až po mikrobiologické a genetické inžinierstvo. Baktérie sú veľmi prispôsobivé organizmy, ktoré majú schopnosť pohltiť molekuly DNA, replikovať ich, ale taktiež ich využiť na syntézu špecifických proteínov. Jednu z nových metód používaných na transformáciu baktérií predstavuje použitie nerovnovážnej (nízkoteplotnej) plazmy. Pri pôsobení nízkoteplotnej plazmy sa vytvára elektrické pole a taktiež aj nabité častice a radikály, ktoré môžu spôsobiť čiastočnú depolarizáciu membrán a následne vytvorenie pórov pre vstup DNA do bakteriálnej bunky.

Cieľom práce bolo otestovať transformáciu bakteriálneho kmeňa E. coli DH5α v roztoku CaCl2 za použitia nízkoteplotnej plazmy generovanej kladným korónovým výbojom, ktorý ako pracovný plyn používa obyčajný vzduch pri atmosférickom tlaku. Dĺžka pôsobenia výboja bolo nastavená tak, aby nenastala úplná inaktivácia buniek. Do baktérií bol vpravovaný DNA plazmid pcDNA3.1. Účinnosť transformácie sme porovnávali s bežne používanou transformáciou tepelným šokom. Nízkoteplotná plazma predstavuje možnú alternatívnu metódu, použiteľnú na vpravovanie plazmidovej DNA do baktérií.

1. Synergistic effect between electrical and chemical factors in plasma gene transfection. Isozaki, Y., a iní. 605, 2016, Archives of Biochemistry and Biophysics, s. 59-66. 0003-9861.
2. Low-energy plasma immersion ion implantation to induce DNA transfer into bacterial E. coli. Sangwijit, K., a iní. 365, 2015, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, s. 389-393. 0168-9002.
3. Optimalization of plasma facilitated DNA delivery method. Connolly, Richard J., a iní. 103, 2015, Bioelectrochemistry , s. 15-21. 1567-5394.