Testovanie citlivosti kvasiniek rodu Malassezia na vybrané esenciálne oleje

Authors: Ema Böhmová 1    Eva Čonková 1    Zuzana Sihelská 1    Michaela Harčárová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1684
ISBN: 978-80-972360-1-4

Kvasinky rodu Malassezia patria medzi prirodzenú kožnú mikroflóru teplokrvných stavovcov, avšak pri pôsobení vhodných predispozičných faktorov, ako sú zmeny prostredia povrchu kože alebo zníženie imunity hostiteľa, sa môžu stať patogénnymi a spôsobiť kožné ochorenia a systémové choroby u ľudí, ako aj dermatitídy u rôznych druhov zvierat 1, 2. Rovnako ako v humánnej, tak aj vo veterinárnej medicíne, fungálne a bakteriálne ochorenia môžu vykazovať vysoký stupeň rezistencie na klasické antimykotiká a antibiotiká, čo odôvodňuje hľadanie nových alternatívnych možností terapie 3. Taktiež v súvislosti s nežiaducimi účinkami syntetických antimikrobiálnych látok bol osobitný záujem zameraný na možnosti využitia éterických olejov. Tie majú široké spektrum antifungálnych vlastností 4 a sú šetrné k životnému prostrediu (biologicky odbúrateľné, nezanechávajú toxické reziduá alebo vedľajšie produkty, ktoré by znečisťovali životné prostredie) 5.

Diskovou difúznou metódou bola testovaná citlivosť 19 izolátov M. pachydermatis voči 10 esenciálnym olejom (bergamot, klinček, rumanček, pamajorán, škorica, šalvia, čajovník, levanduľa, saturejka a céder). Esenciálne oleje boli použité v 0,5%, 5% a 30% koncentrácii. Najvyššia antifungálna aktivita bola zaznamenaná pri pamajoráne (100%), škorici (100%) a klinčeku (100%) v 30% koncentrácii. Antimykotická aktivita ostatných esenciálnych olejov v 30% koncentrácii bola nedostatočná. V 5% koncentrácii bola antifungálna účinnosť pozorovaná pri pamajoráne (100%), škorici (100%), klinčeku (100%) a nízka aktivita bola zistená aj pri rumančeku (47,4%) a cédri (47,4%). V najnižšej 0,5% koncentrácii žiaden z testovaných esenciálnych olejov nevykazoval antifungálnu aktivitu.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0377.
1 Ashbee HR, Evans EGV. Immunology of diseases associated with Malassezia species. Clin Microbiol Rev 2002, 15, 1, p. 21–57.  ISSN 1098-6618.
2 Cabanes FJ. Malassezia Yeasts: How Many Species Infect Humans and Animals? PLoS Pathog 2014, 10(2): e1003892.
3 Pedersen K, Pedersen K, Jensen H, Finster K, Jensen VF, Heuer OE. Occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from diagnostic samples from dogs. J. Antimicrob. Chemother. 2007, 60, 775–781.
4 Koul O., Walia S., Dhaliwal G.S. Essential Oils as Green Pesticides: Potential and Constraints. Biopestic. Int., 2008, Vol.4, pp. 63-84.
5 Abdel-Kader M, El-Mougy N., Lashin S. Essential oils and Trichoderma harzianum as an integrated control measure against faba bean root pathogens.J. Plant Prot. Res. 2011, 51 (3), 306–313.