Druhová diverzita a prevalencia endoparazitov mačiek chovaných v rozdielnych podmienkach

Authors: Eva Bocková 1   
1 Ústav parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1667
ISBN: 978-80-972360-1-4

Mačky sú druhým najčastejšie chovaným spoločenským zvieraťom. Na rozdiel od psov, kontrola ich pohybu (outdoorové mačky) vo vonkajšom prostredí nie je možná. S touto skutočnosťou súvisí vyššie riziko infekcie parazitmi a kontaminácie prostredia ich propagačnými štádiami. Najrizikovejšou skupinou sú mačky túlavé, ktoré v priebehu života nepodstupujú žiadnu antiparazitárnu terapiu, zdržiavajú sa v blízkosti mestských a vidieckych aglomerácií a sú potenciálnym zdrojom nákazy nielen pre ostatné mačky (resp. psy), ale aj pre človeka.

Cieľom práce bolo zistiť druhovú diverzitu a prevalenciu endoparazitov v 4 skupinách mačiek, ktoré boli chované v rozdielnych podmienkach. Vzorky trusu zvierat boli spracované štandardnými flotačnými koprologickými metódami.

 V priebehu rokov 2010-2016 sme koprologicky vyšetrili 556 mačiek vo veku 8 týždňov-15 rokov. U indoorových mačiek (n= 216) sme potvrdili prítomnosť Toxocara cati (0,9 %); v skupine indoorovo-outdoorových mačiek (n= 73) sme zistili Giardia spp. (5,5 %), Isospora spp. (16,4 %), Toxocara cati (24,7 %), Trichuris vulpis (1,4 %), Capillaria spp. (2,7 %) a Aelurostrongylus abstrusus (6,8 %); v skupine outdoorových mačiek (n= 177) sme detegovali Giardia spp. (5,1 %), Sarcocystis spp. (0,6 %), Isospora spp. (9,6 %), Toxocara cati (19,2 %), Trichuris vulpis (5,1 %), Capillaria spp. (1,1 %), Aelurostrongylus abstrusus (2,8 %), Taenia spp. (0,6 %); v skupine túlavých mačiek (n= 90) sme potvrdili Giardia spp. (18,9 %), Isospora spp. (26,7 %), Toxocara cati (66,7 %), Trichuris vulpis (2,2 %), Capillaria spp. (3,3 %), Ancylostoma spp./ Uncinaria spp. (čeľaď Ancylostomatidae) (4,4 %), Aelurostrongylus abstrusus (4,4 %) a Taenia spp. (1,1 %). U 34 mačiek sme zaznamenali ko-infekciu 2 druhmi parazitmi (6,1 %),  u 3 sme zistili súčasnú infekciu 3 druhmi endoparazitov (0,5 %).