Endoparazity psov chovaných na salašoch a farmách

Authors: Eva Bocková 1   
1 Ústav parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1664
ISBN: 978-80-972360-1-4

Pes (Canis familiaris) patrí medzi najstaršie domestikované zvieratá. Archeologické údaje naznačujú, že človeka sprevádza už viac ako 14 000 rokov (Giemsch et al., 2015). Ľudia sa časom naučili využívať jeho schopnosti ako sú výborný čuch, dobrý sluch, rýchlosť, obratnosť a ďalšie vlastnosti k uľahčeniu svojej práce a života. Psy sú dodnes využívané na rôzne účely, pracujú ako služobné, poľovnícke, asistenčné, terapeutické a spoločenské zvieratá, tiež sa využívajú na celý rad športových aktivít a prezentáciu na výstavách.

Z historického hľadiska jednou z najviac vyhranených skupín psov sú psy ovčiarske a pastierske, ktoré žijú v trvalom kontakte s hospodárskymi zvieratami. Tento úzky vzťah so sebou prináša aj niekotré zdravotné riziká.

Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu endoparazitov ovčiarskych a pastierskych psov, resp. psov ktoré žijú v kontakte s hospodárskymi zvieratami.

Výskum bol realizovaný v rokoch 2015-2016 na súkromných farmách a salašoch na východnom, strednom a západnom Slovensku. Vzorky trusu boli vyšetrené flotačnými a larvoskopickými metódami, vzorky krvi metódou podľa Knotta.

Detegovali sme prítomnosť 9 druhov parazitov, z toho 3 druhy protozoí (Giardia spp., Isospora spp., Sarcocystis spp.) a 5 druhov helmintov (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma/Uncinaria spp., Trichuris vulpis, Taenia spp.). Najvyššiu prevalenciu sme zaznamenali u Toxocara canis (27,5 %). Prítomnosť pľúcnych červov (Angiostrongylus vasorum) a krvných filárií (Dirofilaria repens, D. immitis) sme u vyšetrených zvierat nepotvrdili.

Liane Giemsch, Susanne C. Feine, Kurt W. Alt, Qiaomei Fu, Corina Knipper, Johannes Krause, Sarah Lacy, Olaf Nehlich, Constanze Niess, Svante Pääbo, Alfred Pawlik, Michael P. Richards, Verena Schünemann, Martin Street, Olaf Thalmann, Johann Tinnes, Erik Trinkaus & Ralf W. Schmitz. "Interdisciplinary investigations of the late glacial double burial from Bonn-Oberkassel". Hugo Obermaier Society for Quaternary Research and Archaeology of the Stone Age: 57th Annual Meeting in Heidenheim, 7th – 11th April 2015, 36-37.