Biodiverzita rumančeka kamilkového (Matricaria recutita L.) v Iráne a kvantitatívno - kvalitatívna charakteristika ich silice

Authors: Petra Bujňáková    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 164
ISBN: 978-80-970421-8-9