Probiotické bakteriálne kmene používané vo veterinárnej praxi

Authors: Monika Fedorová 1    Dana Marcinčáková 1    Mária Banasová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1634
ISBN: 978-80-972360-1-4

O probiotikách a hlavne o ich vplyvoch vedú výskum aj dnes mnohí odborníci z rôznych oblastí, či už je to potravinárstvo, medicína, mikrobiológia, biotechnológia, ale aj farmácia. Probiotiká majú na organizmus, a teda hlavne na gastrointestinálny trakt a imunitný systém pozitívny účinok. Probiotiká sú živé organizmy, ktoré ak sú podávané v adekvátnom množstve, majú prospešný vplyv na hostiteľa. Vyznačujú sa svojim pozitívnymi účinkami pri prevencii a liečbe ochorení tráviaceho traktu, ako aj mnohých chorôb ľudí i zvierat. Mnohými štúdiami bol dokázaný ich podporný efekt na celkové zdravie, odolnosť a úžitkovosť zvierat. Ako látky prírodného pôvodu predstavujú prirodzenú alternatívu voči používaniu antibiotík ako stimulátorov rastu. V práci sme sa zamerali na zhodnotenie obsahu probiotických kmeňov vo veterinárnych prípravkoch, ktoré sú schválené a dostupné v Slovenskej republike (SR). Zisťovali sme, ktoré probiotické bakteriálne kmene sa v týchto prípravkoch najčastejšie vyskytujú, pre ktoré cieľové skupiny zvierat sú určené a aké sú najčastejšie indikácie na ich podávanie. Zistené údaje boli vyhodnotené a spracované graficky. V 47 dostupných veterinárnych probiotických prípravkoch najpoužívanejším probiotickým kmeňom je Enterococcus faecium. Zaznamenali sme aj výskyt rodov Lactobacillus sp. a Bacillus sp. Medzi prípravkami výrazne prevažujú jednozložkové preparáty, v ktorých sa nachádza len jeden kmeň, resp. druh probiotických baktérií. V kombinácii s probiotikami sa v prípravkoch najčastejšie vyskytujú vitamíny, maltodextrín, prebiotiká a minerálne látky. Najviac prípravkov je určených pre prežúvavce, najmä pre teľatá, a ošípané, u ktorých sa indikujú hlavne pri hnačkách a iných tráviacich poruchách, a po liečbe chemoterapeutikami. Väčšina veterinárnych probiotických prípravkov sa pre jednoduchšiu aplikáciu vyskytuje vo forme práškov určených na rozpustenie alebo primiešanie do krmiva.

Prínos tejto práce pre veterinárnych lekárov, spočíva v získaní podrobných informácií o veterinárnych probiotikách, čím vytvára predpoklady pre správne používanie a pre poskytovanie kvalitných odborných informácií a rád pri používaní probiotických veterinárnych prípravkov.

Picard, C. a kol. Review article: bifidobacteria as probiotic agents – physiological effects and clinical benefits. In Alimentary pharmacology and therapeutics [online]. 2005, vol. 22, no. 6, p.224.
Roberfroid, M. a kol. Prebiotic effects: metabolic and health benefits. British Journal of Nutrition [online]. 2010, vol. 142, no.2, p. 21.
Weichselbaum, E. Probiotics and health: a review of evidence. Nutrition Bulletin [online]. 2009, vol. 34, no. 4, p. 27.