Štúdia granulovateľnosti humánnych liečiv s obsahom paracetamolu

Authors: Oliver Macho 1    Martin Hrbáň 1    Peter Peciar 1    Viliam Hrnčiar 1    Ľudmila Gabrišová 1    Maroš Eckert 1    Juraj Kabát 1    Peter Kotora 1   
1 Strojnícka fakulta, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Bratislava 1, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1612
ISBN: 978-80-972360-1-4

Vysokošmyková granulácia je procesom, ktorý má svoje neodmysliteľné postavenie pri úprave farmaceutických medikamentov do stabilnej podoby. Aktívne farmaceutické látky (API), akými sú paracetamol alebo ibuprofén, majú v práškovej podobe nevyhovujúce tokové vlastnosti, preto je nevyhnutné ich pred stláčaním do formy tabliet granulovať. Pomocou granulácie sa dosahuje požadovaná úprava tokových vlastností, rovnomerné rozloženie liečiva, definovaná rozpustnosť tabliet a znížená prašnosť. Tento príspevok sa zaoberá nevyhnutnosťou granulácie pri výrobe liečiv s obsahom paracetamolu, bez ktorej je nemožné vytvoriť zo zmesi stabilnú tabletu s požadovanou pevnosťou. Ako modelový materiál bola použitá zmes paracetamolu a excipientov (mikrokryštalickej celulózy, merisorbu, a strearátu horečnatého). Ako granulačná kvapalina bol použitý 2% ný w/w roztok polyvinylpyrrolidonu.  Príspevok sa taktiež zaoberá skúmaním vlastností vstupnej zmesi a jej úpravou cez mikrogranulát do podoby stabilnej tablety s obsahom 500 mg API. Vytvorené tablety boli obalené etanolovým roztokom kvapalného sorbitolu a farbiva ibištek. Následne bola meraná pevnosť a rozpustnosť vytvorených tabliet a porovnávaná s komerčne predávanými liečivami s rovnakým obsahom API.

Tento článok vznikol v rámci grantového projektu "LISPRA" programu na podporu excelentných tímov mladých výskumných pracovníkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a grantového projektu "SFEREX" programu na podporu tímových projektov mladých výskumníkov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.