Prístupné množstvo pôdnej vody pre rastliny

Authors: Tatiana Kaletová    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 16
ISBN: 978-80-970421-8-9