STANOVENIE SLEDOVANÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK V TESTOCH ODBORNOSTI 24 ORGANIZÁCIE PRE ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ

Authors: Milan Tkáč    
Year: 2009
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 159
ISBN: 978-80-89070-40-4