Identifikácia chemickej kontaminácie vo vzorkách so zmiešanou kontamináciou pomocou GC/MS počas 2nd NATO mixed samples laboratory exercise

Authors: Milan Tkáč    
Year: 2010
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 158
ISBN: 978-80-970421-8-9