Prehľad biogénnych amínov v jednotlivých druhoch potravín

Authors: Jana Výrostková 1    Zuzana Dičáková 1    Ivana Regecová 1    Tatiana Andrašková 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1552
ISBN: 978-80-972360-1-4

Ľudské telo toleruje približne 6 mg biogénnych amínov v jednom jedle. Hladiny do 40 mg v jednej dávke je schopný zniesť bez problémov zdravý človek (AYRES, 1980). Avšak vyššie hodnoty už môžu spôsobiť intoxikácie organizmu a v najvážnejších prípadoch aj smrť. Sú to látky, ktoré sú častou príčinou pri tráviacich ťažkostiach, nevoľnostiach a bolestiach hlavy. Vyššie hladiny biogénnych amínov sú najmä v potravinách, ktoré prechádzajú fermentačným procesom, čo sú najmä mliečne výrobky ako plesnivé syry, mäsové a rybie výrobky, ako aj kyslá kapusta, pivo a víno (DIČÁKOVÁ, 2016). Z potravinárskeho hľadiska sú najznámejšími amínmi histamín (HIS), tyramín (TYR), putrescín (PUT), kadaverín (CAD), tryptamín (TRY), 2-fenyletylamín (PHE), spermín (SPM) a spermidín (SPD) (Amaga, 2013).

Metóda analýzy tenkovrstvovou chromatografiou (TLC), je vhodná na analýzu väčšieho množstva vzoriek potravín. Poslúži  ako screeningová metóda, ktorá nám  poskytne prehľad o pomernom zastúpení biogénnych amínov v rôznych druhoch potravín (rybie produkty, čerstvo výrobné mäso, mäsové výrobky, tepelne neopracované mäsové výrobky, syry, zelenina, nápoje). Na základe analýz boli vypočítané koncentrácie biogénnych amínov vo vzorkách  sledovaných komodít.

V skupine analyzovaných rybých produktov sú značné rozdiely v obsahu amínov. Najviac biogénnych amínov bolo zistených vo vzorke konzervovaného tuniaka (335,5 mg.kg-1). U tepelne neopracovaných mäsových výrobkoch boli hladiny podľa očakávania omnoho vyššie ako u mäsových výrobkoch. V dvoch výrobkoch bola koncentrácia histamínu vyššia ako 200  mg.kg-1. Súčet amínov napr. u Kalinky predstavoval 575, 4 mg.kg-1. Hodnoty tyramínu u syroch v jednej vzorke boli vyššie ako 200  mg.kg-1, čo poukazuje na prekročenie povoleného limitu tyramínu v syroch. Najčastejšie vyskytujúcim amínom u brokolice bol spermidín do 30 mg.kg-1. Najvyššiu nameranú koncentráciu u nápojov mal putrescín v pive značky Pilsner Urquell.

Vyššie hodnoty biogénnych amínov môžu spôsobiť intoxikácie organizmu a v najvážnejších prípadoch aj smrť. Preto je potrené analyzovať obsah jednotlivých amínov ako aj ich súčet v potravine alebo v jednej porcii jedla.