Dezinfekcia rúk tekutými mydlami

Authors: Zuzana Eliašová 1    Libuša Lengyelová 1   
1 UKF v Nitre   
Year: 2017
Section: Open section for students
Abstract No.: 1506
ISBN: 978-80-972360-1-4

Hygiena rúk je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zdravie človeka. Správnym dodržiavaním hygieny rúk môžeme predísť vzniku viacerých ochorení spojených s prenosom patogénov vyskytujúcich sa na rukách. Naša práca bola zameraná na testovanie antibakteriálneho a obyčajného tekutého mydla a porovnanie ich účinnosti na pokles bakteriálnej mikroflóry dlaní. Zistili sme, že antibakteriálne mydlo je štatisticky významne účinnejšie ako obyčajné mydlo a teda má väčší účinok pri dodržiavaní hygieny rúk v spojení s poklesom mikroflóry dlaní. Zatiaľ čo obyčajné mydlá znížili výskyt bakteriálnej flóry v priemere o 42,8%, tak antibakteriálne mydlá až o 73,4%. V oboch prípadoch išlo o štatisticky významný rozdiel v počte baktérií pred a po použití mydiel. Práca poskytuje informácie o správnej technike umývania rúk a o najčastejšie sa vyskytujúcich rodoch mikroorganizmov na rukách študentov. Touto prácou chceme poukázať na dôležitosť správnej techniky umývania rúk ako prevencie pred šírením bežných i život ohrozujúcich nákaz.

Kľúčové slová: hygiena rúk, antibakteriálne mydlá, obyčajné mydlá, mikroflóra rúk