Účinky Sb3+ na rast a tvorbu fotosyntetických pigmentov semenáčikov Sinapis alba L.

Authors: Monika Trnková    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 150
ISBN: 978-80-970421-8-9