Využitie ko-expresného systému pri štúdiu mechanizmu teluričitanovej rezistencie

Authors: Lenka Turkovičová 1   
1 Univerzita Komenského PriF, Bratislava 4, SR   
Year: 2011
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 148
ISBN: 978-80-970712-1-9