Vplyv resveratrolu na životaschopnosť bovinných spermií v podmienkach in vitro

Authors: Eva Tvrdá 1   
1 Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovensko   
Year: 2011
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 145
ISBN: 978-80-970712-1-9