Spôsob využitia PET flaší v drevospracujúcom priemysle

Authors: Viktor Tóth    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 144
ISBN: 978-80-970712-1-9