Analýza proteómu exozómov izolovaných z moču

Authors: Mária Bencková 1    Peter Bober 1    Imrich Géci 1    Ivan Talian 1    Ján Sabo 1   
1 Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1312
ISBN: 978-80-970712-8-8

Proteomická analýza moču si v dnešnej dobe získava čoraz väčšiu pozornosť, pretože moč môže byť získavaný neinvazívnym spôsobom, vo veľkých množstvách a jeho odber sa dá v prípade potreby veľmi ľahko zopakovať. Proteíny prítomné v exozómoch v moči môžu byť potenciálnymi biomarkermi ochorení močového a urogenitálneho traktu. Exozómy sú malé nanovezikuly endozomálneho pôvodu, ktoré obsahujú membránové a cytosólické proteíny materských buniek a preto sú považované za veľmi cenný zdroj informácií o fyziologickom alebo patofyziologickom stave organizmu. V našej práci sme sa zamerali na izoláciu a identifikáciu proteínov prítomných v močových exozómoch. Na izoláciu exozómov bola použitá metóda diferenciálnej ultracentrifugácie a mikrofiltrácie, ktoré v súčasnosti patria medzi obľúbené metódy izolácie exozómov z biologických vzoriek. Celkovo sa nám podarilo identifikovať 104 proteínov, ktoré sme rozdelili do skupín na základe ich funkcie. Medzi týmito identifikovanými proteínmi boli aj proteíny CD9 a CD63, ktoré sú považované za membránové markery exozómov a tým sme potvrdili účinnosť diferenciálnej ultracentrifugácie pri izolácii exozómov z moču a účinnosť mikrofiltrácie pri sepáracii exozómov od ostatných extracelulárnych vezikúl (ektozómov a apoptických pľuzgierikov).