Charakterizácia a využitie baktérií získaných z rôznych environmentálnych prostredí

Authors: Tomáš Grivalský 1    Andrea Puškárová 1    Mária Bučková 1    Lucia Kraková 1    Domenico Pangallo 1   
1 Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava,   
Year: 2015
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1275
ISBN: 978-80-970712-8-8

V štúdií boli izolované baktérie z rôznych environmentálnych prostredí a následne stanovené ich vlastnosti. Baktérie boli identifikované na základe sekvenačnej analýzy úseku 16S rDNA. Všetky mikroorganizmy boli podrobené hydrolytickým testom na agarových médiach. Detekcia proteáz bola stanovená na mliečnom a želatínovom agare, prítomnosť celuláz bola stanovená pomocou Kongo red agaru, lipázy boli testované na médiách Spirit blue a Tween 80 médiu. Prítomnosť amyláz bola detegovaná na škrobovom agarovom médiu.

Na základe zaujímavých výsledkov bolo vybraných 5 bakteriálnych kmeňov, s využitím ktorých sme testovali degradáciu biopolyméru – ecoflex. Každý jeden kmeň predstavoval iný zdroj environmentálneho prostredia a iné, výnimočné vlastnosti: 1) Brevibacterium luteolum izolovaný z textílie odevu v krypte. 2) Bacillus thuringiensis bol izolovaný z epoxidovej sochy v Bratislave. 3) Geobacillus kaustophilus izolovaný z termálneho prameňa v Gabčíkove s teplotou vody 55 °C. 4) Serratia sp. získaný z vody Chorvátskeho ramena v Bratislave s teplotou vody 3 °C. 5) Aeromonas hydrophila izolovaný zo sedimentu pri termálnom prameni v Gabčíkove s nameranou teplotou prostredia 28 °C.

Ecoflex je v súčasnosti pomerne rozšírený biodegradovateľný polymér využívaný pri kompostovaní a ako mulčovacia fólia. Degradácia bola sledovaná na agarových médiách s ecoflexom. Taktiež bola biodegradácia ecoflexu baktériami sledovaná chemiluminiscenčnou metódou. Obidve metódy vykazujú rovnaké výsledky, avšak prvá agarová metóda je určená prevažne na rýchly skríning, zatiaľ čo chemiluminscenčné merania zaznamenávajú presnejšie  výsledky degradácie. Tieto metódy tak umožňujú sledovať správanie sa biopolymérov v prítomnosti mikroorganizmov, s ktorými sa nevyhnú kontaktu pri ich využití. Prínosom tejto práce je teda charakterizácia zaujímavých bakteriálnych kmeňov a ich následné využitie v ďalšom, aplikovanom výskume.