Septín-viažúce proteíny a ich výskyt v bunkovom cykle

Authors: Csilla Patasi 1    Marian Farkašovský 1   
1 Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1267
ISBN: 978-80-970712-8-8

Septíny sú konzervovaná rodina GTP-viažúcich proteínov, ktoré sú vysoko konzervované u eukaryotov. Tieto proteíny zohrávajú úlohu v mnohých bunkových procesoch, hlavne v cytokinéze. Septíny sa vyznačujú tvorbou filamentov, ktoré sa skladajú do vysoko organizovaných štruktúr medzi materskou a dcérskou bunkou a tým prispievajú k normálnemu priebehu cytokinézy [1, 2].  Pokiaľ ide o dynamickú štruktúru septínov, regulácia ich skladania je veľmi komplexná a mení sa podľa štádia bunkového cyklu.

Na regulácii skladania vysoko organizovaných štruktúr septínov sa podieľajú proteíny, Gic1 a Bni5, ktoré patria medzi septín-viažuce proteíny. Tieto proteíny sa viažu k septínom v rôznych fázach bunkového cyklu [3, 4], čo naznačuje, že vykonávajú svoju úlohu v rôznych štádiách bunkového cyklu.

V práci sme sa zamerali na určenie vzájomnej lokalizácie týchto proteínov k septínom a to použitím fluorescenčného mikroskopu. Za týmto účelom sme si pripravili kmeň, ktorý obsahuje proteíny Bni5, Gic1 a septíny značené rôznymi fluorescenčnými farbami. Pri porovnaní lokalizácie proteínov z fluorescenčného mikroskopu sme zistili, že tieto proteíny sa nikdy nevyskytujú naraz pri štruktúre septínov, skôr sa tam vystriedajú. Tieto výsledky naznačujú, že Gic1 a Bni5 sú potrebné pre reguláciu skladania štruktúr do dvoch rôznych tvarov septínov a tým pravdepodobne prispievajú k dynamike septínových štruktúr v priebehu delenia buniek.

Projekt je financovaný z VEGA grantu 2/0050/11.
[1] Lippincott, Shannon, Shou, Deshaies, Li, J Cell Sci. 2001, 114(Pt 7):1379-86.
[2] Longtine, Bi, Trends Cell Biol. 2003, 13(8):403-9.
[3] Iwase, Luo, Nagaraj, Longtine, Kim, Haarer, Caruso, Tong, Pringle, Bi, Mol Biol Cell. 2006, 17(3):1110-25.
[4] Lee, Song, Ro, Park, Lippincott, Li, Pringle, Virgilio, Longtine, Lee, Mol. Cell. Biol. 2002, 22(19), p.6906-6920