Vpyv suplementácie progesterónu v rámci NaProTechnology na pôrodnú hmotnosť a dĺžku gravidity

Authors: Anna Šumichrastová 1    Ivan Wallenfels 2   
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko    2 Gynekologická ambulancia, Smreková 39, 01001 Žilina, Slovensko   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1218
ISBN: 978-80-970712-8-8

NaProTechnology (Natural Procreative Technology), ako moderný medicínsky prístup vyvinutý dr. Hilgersom v Amerike, uplatňuje špecifický postup, pomocou ktorého je u tehotných žien zisťovaná hladina progesterónu v krvi už v I.trimestri a v prípade nízkych hladín indikované jeho dopĺňanie prirodzeným progesterónom. Predchádza sa tým niektorým včasným i neskorým tehotenským komplikáciám, ktoré sa neprejavia včas viditeľným problémom [1]. Cieľom práce bolo identifikovať možné asociácie medzi suplementáciou progesterónu v gravidite pomocou využívania postupov NaProTechnology a frekvenciou predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej hmotnosti u novorodencov. Analyzovali a porovnávali sme populáciu 316 pacientok lekára aplikujúceho NaProTechnology, ktoré od októbra 2012 do januára 2015 otehotneli a porodili dieťa. Ako kontrolnú skupinu sme využili informácie o počte tehotenstiev, pôrodnej hmotnosti, týždni pôrodu a stave matky a novorodenca v rámci Žilinského kraja a Slovenskej republiky za rok 2013 z Národného centra zdravotníckych informácií [2]. Z našich výsledkov vyplýva, že aplikácia NaProTechnology v súvislosti so suplementáciou progesterónu v gravidite má štatisticky významný vplyv na pôrodnú hmotnosť (p = 0,025) v porovnaní s celoslovenskými dátami, kde sa líši v podkategóriách 1500- 1999g a 2000g- 2499g. U lekára praktizujúceho NaProTechnology sa v týchto kategóriách nachádzal štatisticky významne nižší počet novorodencov ako v celoslovenskom podiele novorodencov, pričom ich početnosť sa zvýšila v kategórii nad 2500g. Podobný výsledok sme zaznamenali vzhľadom k termínu pôrodu novorodenca, pričom u lekára praktizujúceho NaProTechnology sa v podkategórií pôrod v 34. - 37. týždni nachádzal štatisticky významne nižší počet novorodencov (p = 0,0349) ako v celoslovenskom podiele novorodencov, pričom ich počet v podkategórií pôrod po 37. týždni sa zvýšil. Takýto rozdiel sme však nezaznamenali v porovnaní so Žilinským krajom ani v prípade pôrodnej hmotnosti (p = 0,265) a taktiež vzhľadom k termínu pôrodu (p = 0,342). Dôvodom môže byť hlavne nerovnomerné rozdelenie hypotrofických, a predpokladáme, že i skôr narodených novorodencov v rámci krajov Slovenska [3]. Zdôrazniť však treba možnú biologickú významnosť daného porovnania, ktorá sa síce štatisticky nepotvrdila, ale v praxi má nezanedbateľnú hodnotu. 

[1] Hilgers, W.T. The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY. 2004. 713-746.
[2] NCZI. Správa o rodičke. Správa o novorodencovi [online]. 2015.
[3] ŠÚSR. Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2013 [online]. 2014.