Detekcia chronickej formy hepatitídy B

Authors: Anna Horáková 1    Libuša Lengyelová 1   
1 Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Nitra,   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1217
ISBN: 978-80-970712-8-8

Chronická forma HBV (vírus hepatitídy B) je infekčné ochorenie pečene. Podľa množstva výskytu viacerých sérologických markerov sme schopní určiť o aké štádium ochorenia sa jedná. Najpoužívanejším sledovaným markerom je austrálsky antigén HBsAg, ktorý sa diagnostikuje pomocou testu VIDAS a ELISA.  Na Slovensku je výskyt ochorenia približne rovnomerný v rámci krajov, pričom v rokoch 2011 až 2013 nastal v Nitrianskom kraji pokles HBV chronických pacientov. Rozšírenie je štatisticky významne vyššie u mužov v porovnaní so ženami. Rizikové správanie či návšteva zdravotníckych zariadení nemajú významný vplyv na výskyt ochorenia v Nitrianskom kraji. Cieľom liečby je odbremeniť organizmus od vírusu a sekundárne vznikajúcich komorbiditíd.