IARQ - ROMA Kvalita ovzdušia vnútorného prostredia budov a respiračné zdravie v rómskych osadách na Slovensku a v Rumunsku

Authors: Janka Ďuricová    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 114
ISBN: 978-80-970421-8-9