TLAČIVO NA POUKÁZANIE VAŠICH 2 %

Authors:  0   
1    
Year: 2015
Section: Donate
Abstract No.: 1139
ISBN: 978-80-970712-8-8

Všetky potrebné informácie získate tu: http://www.preveda.sk/2-dane-z-prijmov=11/

Údaje na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu Občianskemu združeniu PREVEDA:

ROK: 2014

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie PREVEDA

Sídlo: Javornícka 21, Banská Bystrica, 974 11

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30866740

Právna forma: Občianske združenie

------------------------------------------------

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu občianskemu združeniu PREVEDA.


Venovaním týchto prostriedkov podporíte naše úsilie a snahu pracovať na zaujímavých projektoch v oblasti vzdelávania,
kultúry a sociálnej podpory v súlade s našimi stanovami. Radi uvítame aj Vaše námety a pokúsime sa ich zrealizovať.

Každému darcovi by sme radi zasielali informácie o našich aktivitách a o využití darovaných prostriedkov.
Preto Vás prosíme, aby ste nám Váš príspevok oznámili na adrese: konferencia.preveda@gmail.com

Dovoľte, aby sme Vám na tomto mieste vopred poďakovali za Vašu podporu.


Vaša OZ PREVEDA.