Charakteristika geotermálnej štruktúry Popradskej kotliny z pohľadu numerického modelovania

Authors: Alena Bágelová    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 113
ISBN: 978-80-970712-1-9