ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA NA ZMENY NIEKTORÝCH BIOLOGICKÝCH PARAMETROV U ANESTEZOVANÝCH MAČIEK – ÚVODNÁ ŠTÚDIA

Authors: Michal Šimera    
Year: 2009
Section: Open section for students
Abstract No.: 108
ISBN: 978-80-89070-40-4