Expresní systém Candida utilis

Authors: Veronika Lišková 1    Hana Boňková 1    Michaela Osadská 1    Ján Krahulec 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1069
ISBN: 978-80-970712-6-4

Candida utilis patří mezi významné organizmy s využitím ve farmaceutickém a biotechnologickém odvětví. C. utilis je schválená americkou organizací Food and Drug Administration za GRAS, bezpečný organizmus (1). Obsahuje poměrně vysoký poměr proteinů, díky čemuž je vyhledávaným organizmem pro připravu výživových doplňků. Výhodou Candida utilis oproti jiným kvasinkám je skutečnost, že neobsahuje ve svém sekretomu téměř žádné proteázy, které by jinak mohly snižovat výnos a komplikovat izolaci čistých produktů (2). Candida utilis se řadí mezi Crabtree negativní kvasinky. To znamená, že neprodukuje při aerobních podmínkách etanol, který by mohl limitovat růst a tím snižovat produkci výsledného proteinu (1). V roce 2012 byla zveřejněna sekvence genomu této nekonvenční kvasinky, což by mohlo přinést zaujímavé informace nápomocné pro další studie týkající se přípravy vektorového systému, či studia samotné promotorové sekvence (3). Hlavním cílem naší práce je získat nový pohled na otázku ploidie. Ploidii jsme stanovovali pomocí několika nezávislých metod, nakolik se informace z dostupných zdrojů liší. Disrupcí maltázového genu jsme připravili delečné mutanty, které jsme následně testovali na α-glukozidázovou aktivitu. Podařilo se nám přiblížit k závěru, že C. utilis je s největší pravděpodobností minimálně triploid.

Práce vychází z projektu: "Příprava biologicky aktivních látek na báze rekombinantních proteinů" (BIOREKPROT), na základě podpory operačního programu Výzkum a vývoj financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje (ITMS:26240220048).
[1] Boze H. et al. (1992) Crit. Rev. Biotechnol.
[2] Mattanovich D. et al. (2012) Method Mol. Biol. 824, p. 329–358.
[3] Tomita Y. et al. (2012) Plos One. 7(4), p. 37226.