Mn-dopované nanočastice oxidu zinočnatého ako potenciálny biosenzor

Authors: Michaela Šimšíková 1   
1 Vysoké učení Technické v Brně, Brno, ČR   
Year: 2010
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 105
ISBN: 978-80-970421-8-9