Inhibícia rastu jačmeňa siateho (hordeum vulgare) jodidom draselným

Authors: Eva Duborská 1    Martin Urík 1    Jana Kubová 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1033
ISBN: 978-80-970712-6-4

Jód je stopový esenciálny prvok rozšírený v atmosfére, litosfére, hydrosfére a biosfére v rôznych koncentráciách [1]. Odporúčaná denná dávka je podľa WHO [2] pre dospelého človeka okolo 150 μg. Organizmy ho prijímajú najmä potravou, hlavným zdrojom jódu sú mliečne výrobky, morské plody a riasy. Vo viacerých krajinách kvôli jeho prirodzeného nedostatku v potravinách sa zámerne pridáva do potravín ako napríklad kuchynská soľ [3]. Ďalším dôležitým zdrojom sú rastliny. Pre rastliny jód je toxický, avšak v malých množstvách môže mať na ne stimulujúci účinok [4].

V práci sme skúmali vplyv jódu (vo forme I-) na rast rastlinnej biomasy modelovej rastliny Hordeum vulgare. Podľa absorbancie sme vypočítali aj obsah chlorofylu a a b v nadzemných častiach [5] a pomocou probitovej analýzy sme zistili 50%-nú inhibičnú koncentráciu KI v kultivačnom médiu pre jednotlivé časti rastliny.

Prítomnosť KI v kultivačnom médiu mala negatívny vplyv na vývoj stonky aj koreňu jačmeňa siateho a na syntézu chlorofylu a v nadzemných častiach, čo sa výraznejšie prejavilo so zvyšujúcou sa koncentráciou KI v kultivačnom médiu.

Jodid mal negatívny vplyv aj na rast a zadržiavanie vody rastlinou. 50 %-ná inhibícia rastu sa prejavila okolo koncentrácie 20 mmol.l-1 KI v kultivačnom médiu.

Práca bola vytvorená v rámci projektu VEGA 1/0860/11 a VEGA 1/0778/11
[1] Hu, Q. H., Moran, J. E., 2010: Iodine: radionuclides. In: Crabtree, R. H. (Ed.): Encyclopedia of Inorganic Chemistry. John Wiley, Chichester, 165–178
[2] WHO, 2007: Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: A guide for programme managers. 3rd ed., World Health Organisation, Geneva, 97 p.
[3] Zimmermann, M.B., Jooste, P.L., Pandav, C.S., 2008: Iodine-deficiency disorders. The Lancet, 372, 1251–1256
[4] Umaly, R. C., Poel, L. W., 1970: Effects of Various Concentrations of Iodine as Potassium Iodide
on the Growth of Barley, Tomato and Pea in Nutrient Solution Culture. Annals of Botany, 34, 919–126
[5] Ritchie, R., 2006: Consistent Sets of Spectrophotometric Chlorophyll Equations for Acetone, Methanol and Ethanol Solvents. Photosynthesis Research, 89, 27–41