High-Resolution Melting analýza ako účinný nástroj v molekulárnej diagnostike medulárneho karcinómu štítnej žľazy

Authors: Martin Benej    
Year: 2010
Section: Open section for students
Abstract No.: 1
ISBN: 978-80-970421-8-9