Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov /

Interactive Conference of Young Scientists 

www.preveda.sk/conference

 

 

Editori: 

Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, P.O.Box. 104, 840 05, Bratislava;

Ing. Pavol Farkaš, PhD, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava
 

© 2019 Občianske združenie Preveda

 12

years

1612

abstracts

2413

authors